Bibliografi

Bibliografi

 • [1925-26] Folkeminner fra kystbygdene i Vest-Agder. I–II. «Lindesnes»s føljetong.
 • 1928. En fottur gjennem Europa i 1801. Lindesnes. 4., 6., 11.,13., 15., 18. og 20. juni.
 • 1929a. Laksefisket på Agderkysten i ældre tid. Laksegarn (kilenot) et flere hundrede aar gammelt redskap. Norsk Fiskeritidende.
 • 1929b. Sagn om Saanum kirke. Agder Historielag Årsskrift (AHÅ).
 • 1929c. Sagn fra Spangereid. AHÅ.
 • 1930 Bjørnesogor. AHÅ.
 • 1931a. Et avsnitt av hummerfiskets historie i Agderfylkene. AHÅ.
 • 1931b. Ulvesogor. AHÅ.
 • 1932. Handelsstedet Harkmark. AHÅ.
 • 1933 De gamle handelssteder ved Mandalselva. AHÅ.
 • 1934 Halse og Harkmark. Lindesnes 17.11., 20.11., 22.11.
 • 1935a. Selfangst og hummerfiske i gamle dager. Tråneplomma. Mandal.
 • 1935b. Harkmark kirke. Et historisk tilbakeblikk. Samleren. 23.03., 25.03.
 • 1935c. Folkeminner og sagn fra kystbygdene i Vest-Agder. Lindesnes 12.04., 15.04., 26.04.
 • 1937. Gamle Minne (3 artikler). AHÅ.
 • 1937. Jon Eskeland. AHÅ.
 • 1995. Sagn om Harkmark kirke. I Dag Hundstad (red.). «La oss bygge et hus for Herren». Mandal.
 • [U.å.,ca. 1931?] Fra det mindste sogn paa Agder. Agder Tidend.