1891

– Gifter seg med Constanse Ogelia Nilsen Flørnes

1883

– Overtar Fuglevik (bnr 3) etter faren, Lars Arnt Bessesen – Får fast ansettelse som lærer

1878

– Tar lærereksamen på lærerskolen i Søgne – Starter lærervirksomhet på Landøy, og tillagt Skogsøy