– Blir utnevnt til æresmedlem i Agder Historielag

– Dør